Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Το ΣτΕ άνοιξε ομπρέλα προστασίας στους υγρότοπους


Ομπρέλα προστασίας στους υγροτόπους των μικρών νησιών ανοίγει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.


 Ειδικότερα, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και τον καθορισμό των όρων και περιορισμών προστασίας και ανάδειξης των μικρών παράκτιων υγροτόπων. Συνολικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 369 υγροτόπους (περιφέρεια Αττικής 6, Στερεάς Ελλάδας 33, Θεσσαλίας 10, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 8, Βορείου Αιγαίου 90, Νοτίου Αιγαίου 102, Ιονίων Νήσων 51, Κρήτης 69).
Στους υγροτόπους, σύμφωνα με το διάταγμα, επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν:
• στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους,
• στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία και τη διατήρηση των υγροτόπων
• στην επιστημονική έρευνα στους αντίστοιχους τομείς
• στην ενημέρωση των επισκεπτών
Πριν από κάθε δραστηριότητα στους 369 υγροτόπους υποχρεωτική είναι η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αντίθετα, στους υγροτόπους απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής άμεσα
• Η διάνοιξη οδικού δικτύου
• Οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης
• Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα
• Οι επιχωματώσεις
• Η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων
• Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας
• Οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών
• Η επέκταση των καλλιεργειών
• Η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγρότοπου
• Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες
• Οι αμμοληψίες, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου
• Η συλλογή αμφιβίων
• Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου και
• Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο

πηγή_ goodchannel.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας στα Ελληνικά και οχι σε greeklish.