Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Μπάσταρδη χώρα

Γιατί συμβαίνουν όσα συμβαίνουν και όσα πρόκειται να συμβούν; Η ρίζα των γεγονότων είναι απλή και ανάγεται στην ιδέα που έχουμε για τη δική μας εθνική ταυτότητα.